Scouting op de jaarmarkt

Zondag 1 september was de jaarlijkse jaarmarkt in Meerssen. Het goede weer trok veel kijkers. Onze vereniging was ook vertegenwoordigd op dit evenement met een stand. Je kon er naast informatie ook iets te drinken krijgen en sponzen schieten met een grote katapult en/of het record spijkerbroek hangen verbeteren. Wie kon er het langst blijven hangen aan een spijkerbroek? Kijk snel verder ...

Eindstand algemeen  Eindstand per leeftijd 
NaamLeeftijdSeconden NaamLeeftijdSeconden
Maike1085,12 Sander1538,30
Audrey882,32 Dave1525,73
Robijn1165,19 Jeroen1419,73
Amy1263,40 Daniek1323,70
Thies1062,40 Lynn1322,90
Ayman962,20 Janneke1312,00
Brian1259,56 Sanne1312,00
Shirley1153,59 Amy1263,40
Esri752,53 Brian1259,56
Glenn752,20 Marco1241,65
Yosef849,70 Sid1228,02
Finn847,30 Jaimy1218,88
Maxime1046,50 Milan1212,05
Denise1044,70 Robijn1165,19
Babet743,27 Shirley1153,59
Stefano1142,77 Stefano1142,77
Marco1241,65 Lars1128,11
Mara738,57 Noah1121,15
Maud538,50 Koen1120,30
Sander1538,30 Robby1119,30
Lindy937,70 Niki1116,22
Max1035,10 Lucas1113,11
Mitchel734,40 Whitney1112,83
Nienke1032,15 Danisha1112,33
Massabielle830,40 Tom119,35
Thom929,48 Noah117,26
Braz928,92 Genaud116,88
Lisa928,16 Darell116,20
Lars1128,11 Tim112,64
Sid1228,02 Maike1085,12
Jasmin727,90 Thies1062,40
Lynn827,42 Maxime1046,50
Brannan927,40 Denise1044,70
Colin626,57 Max1035,10
Stan826,20 Nienke1032,15
Dave1525,73 Aranka1025,09
Gracia725,42 Jean-Paul1023,30
Jens825,18 Chendo1022,30
Aranka1025,09 Milan1020,53
Maiky525,00 Livana1015,50
Quinn524,55 Joany1011,59
Danique624,30 Feya104,77
Noah824,08 Bonnie103,43
Daniek1323,70 Ayman962,20
Jordy523,37 Lindy937,70
Jean-Paul1023,30 Thom929,48
Lynn1322,90 Braz928,92
Niels722,57 Lisa928,16
Sanne722,57 Brannan927,40
Chendo1022,30 Robin921,05
Danvina821,60 Sorra919,90
Noah1121,15 Jacky919,30
Sanne821,12 Rick918,22
Robin921,05 Kenneth914,38
Milan1020,53 Djairo914,30
Koen1120,30 Samuel911,73
Eelco520,13 Tom99,03
Sorra919,90 Sem98,23
Hennes819,82 Nanna96,92
Jeroen1419,73 Fyodor95,13
Youri519,50 Lysanne94,77
Joëlle819,50 Audrey882,32
Jacky919,30 Yosef849,70
Robby1119,30 Finn847,30
Jaimy1218,88 Massabielle830,40
Rick918,22 Lynn827,42
Vera717,30 Stan826,20
Daan616,89 Jens825,18
Anouk516,70 Noah824,08
Zoë816,53 Danvina821,60
Milan716,33 Sanne821,12
Jason616,30 Hennes819,82
Niki1116,22 Joëlle819,50
Fenna816,03 Zoë816,53
Nijnke815,75 Fenna816,03
Livana1015,50 Nijnke815,75
Levi714,50 Bence811,68
Sanne714,40 Jayden89,40
Kenneth914,38 Jeremy88,85
Djairo914,30 Esri752,53
Mette613,90 Glenn752,20
Lynn513,71 Babet743,27
Sem713,60 Mara738,57
Lucas1113,11 Mitchel734,40
Whitney1112,83 Jasmin727,90
Hannah512,40 Gracia725,42
Danisha1112,33 Niels722,57
Milan1212,05 Sanne722,57
Janneke1312,00 Vera717,30
Sanne1312,00 Milan716,33
Samuel911,73 Levi714,50
Bence811,68 Sanne714,40
Lotte711,62 Sem713,60
Joany1011,59 Lotte711,62
Sofie511,50 Vera710,00
Thijmen610,26 Vera73,00
Vera710,00 Colin626,57
Femke69,83 Danique624,30
Jayden89,40 Daan616,89
Tom119,35 Jason616,30
Tom99,03 Mette613,90
Jeremy88,85 Thijmen610,26
Bo68,77 Femke69,83
Jason58,44 Bo68,77
Sem98,23 Eyumir66,62
Noah117,26 Maud538,50
Nanna96,92 Maiky525,00
Genaud116,88 Quinn524,55
Eyumir66,62 Jordy523,37
Darell116,20 Eelco520,13
Fyodor95,13 Youri519,50
Ole35,00 Anouk516,70
Lysanne94,77 Lynn513,71
Feya104,77 Hannah512,40
Bonnie103,43 Sofie511,50
Vera73,00 Jason58,44
Tim112,64 Ole35,00
Wette32,00 Wette32,00
Tim21,06 Tim21,06

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief met het laatste groepsnieuws

Zoek wolk

Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube