De St. -Jozef groep

De St.-Jozef groep is een onderdeel van Regio 'Maastricht en Mergelland' en lid van Scouting Nederland. Hierdoor zijn alle leden van de St.-Jozef groep automatisch lid van Scouting Nederland en kunnen daardoor deelnemen aan landelijke en regionale activiteiten.

Scouting St.-Jozef Meerssen bestaat als groepsvereniging uit jeugd- , kader en buitengewone leden en is als scoutinggroep erkend door Scouting Nederland en maakt daarmee deel uit van de wereldwijde scoutingbeweging. De groep is als volgt georganiseerd:

De rechtsvormen van de groep bestaan uit een aparte stichting en vereniging. De stichting beheert alle materiële en financiële zaken die de groep aangaan, waartoe het gebouw zelf, het terrein en materiaal/inventaris behoren. De vereniging organiseert en regelt een verantwoorde bezetting van de groep, de speltakken en ledenactiviteiten.

De groep wordt bestuurd door het gezamenlijke stichtings- en verenigingsbestuur, deze beheren alle administratieve zaken en stellen het beleid vast. Per speltak bepaalt de leiding hoe het Scoutingspel wordt gespeeld. Tezamen vormen bestuur en speltakleiding de 'groepsraad'. De groepsraad voert regelmatig overleg over alle groepsaangelegenheden minimaal zo'n zes maal per jaar. Deze vergaderingen bepalen in grote mate de wijze waarop de St.- Jozef groep vorm geeft aan Scouting. In de groepsraad worden de leden van de diverse leeftijdsgroepen vertegenwoordigt bij de jongere speltakken door oudervertegenwoordigers en de oudste speltak door een lid. Kortom de groepsraad is de algemene vergadering van de groepsvereniging.

De groep is in gedeeld in de zogenaamde speltakken. Deze speltakken zijn ingedeeld naar leeftijdscategorie zoals deze binnen Scouting Nederland bekend zijn. Zij spelen het scoutingspel specifiek voor deze leeftijdsgroep met hun eigen interesses. Binnen Scouting Meerssen kennen we de speltakken: Bevers, jongens en meisjes in de leeftijd van 5 tot 8 jaar, Welpen (Shanti horde), meisjes van 8 tot 11 jaar, Welpen (Mowgli horde), jongens van 8 tot 11 jaar, Scouts (Gidsen), meisjes van 11 tot 14 jaar, Scouts (Verkenners), jongens van 11 tot 14 jaar, Explorers, jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar en Roverscouts, jongens en meisjes van 18 tot 21 jaar.

Elke speltak bestaat uit leden en een stafteam. Dit team bestaat uit een groepje stafleden die een stafteam vormen met een teamleid(st)er. De teamleid(st)er heeft een extra taakveld dat met name gericht is op het aansturen van het stafteam in de taken ten aanzien van de leden en de verantwoording ten aanzien van de teamgeest binnen dit stafteam. De teamleid(st)ers hebben een coördinerende functie binnen een (speltak) stafteam, veelal is dit het oudste of langstzittende stafteam lid. En hij / zij representeert een stafteam en speltak naar buiten. Hij / zij is ook het aanspreekpunt van een speltak voor bestuur en/of groepsraad. Verder zorgt een teamleider voor de begeleiding van nieuwe stafteamleden en het aantrekken ervan.

Voor elke speltak is er een staf team ook wel de leiding genoemd. De stafteams zorgen voor het voorbereiden en programmeren van speltak bijeenkomsten en begeleiden de leden met hun spel. Het (speltak) stafteam bestaat uit een aantal leid(st)ers met ieder een erkenning voor de bepaalde leeftijdscategorie waarin ze het spel van Scouting spelen. De erkenning hebben ze gekregen na hun start- en programma training met goedgevolg hebben afgelegd. Verder kan ieder staflid zelf bepalen een verdiepingstraining te volgen zoals een logeer- of bivaktraining of Gilwell training. Hierdoor hebben de leid(st)ers als vrijwillig(st)er een hoeveelheid bagage meegekregen om op een verantwoorde manier om te gaan met groep (jonge) kinderen of jong volwassenen.

Zoek wolk

Volg ons op Facebook
Volg ons op Youtube